Share on         

Tìm kiếm nâng cao

VINAKILN Sản phẩm
Bê tông dẻo chịu lửa Bluram
 
Gạch cao nhôm dị hình
 
Gạch cao nhôm tiêu chuẩn
 
Bê tông chịu axit ARC -95
 
Gạch xốp bền hóa chất
 
Gạch bảo ôn
 
Gạch xốp cao nhôm
 
Gạch xốp sa mốt ( diatomit)
 
Gạch xốp ISOLITE
 
Nước thủy tinh
 
Bột sơ Amiang ( 6-45 , 6 - 50)
 
Amiang dạng tấm
 
Amiăng dạng thừng ( sợi)
 
Amiăng dạng vải
 
Calcium silicate cong
 
Tấm Calcium silicate
 
Neo thép chữ Y ( dập )
 
Neo thép chữ Y ( bản mã)
 
Neo thép chữ Y ( hàn)
 
neo thép chữ V
 
Keo chịu lửa
 
Vữa chịu lửa cao nhôm
 
Vữa chịu lửa samốt
 
Vữa chịu lửa kiềm tính
 
Gạch Sa mốt tiêu chuẩn
 
Gạch sa mốt dị hình
 
Gạch chịu lửa dị hình
 
Gạch sa mốt RKH
 
Gạch sa mốt RKA
 
Gạch kiềm tính Magnesia-hercynite BA – 9
 
Gạch kiềm Magnesia-spinel BA – 10
 
Gạch kiềm tính Magnesia- Chrome DMC 9A
 
Gạch kiềm tính Magnesia-Chrome DMC 4
 
Gạch chống bong tróc YRS 70
 
Gạch chịu mài mòn AZM 1680
 
Gạch chịu mài mòn AZM 1650
 
Gạch chống bong tróc YRS 80
 
Gạch chịu mài mòn NSM
 
Gạch chịu lửa Magie - Spinel
 
Polyme chịu axit
 
|<   <  
1  2  3 
  >   >|
Pages 1/3