Share on         
Hotline: 0915 540 666

Tìm kiếm nâng cao

VINAKILN Bìa amiang ( màu đỏ)
Số lượt xem 4019
Bìa amiang
kích thước: 1,27m x 1,27 m

Chiều dày: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

1. Giới thiệu
Bìa amiang
kích thước: 1,27m x 1,27 m

Chiều dày: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

2. Thông số kỹ thuật


Chia sẻ mạng xã hội