Share on         
Hotline: 0915 540 666

Tìm kiếm nâng cao

VINAKILN Tính gạch xây lò
Số lượt xem 1653
VINAKIL N-cung cấp công thức tính toán gạch chịu lửa, gạch chịu nhiệt dùng để xây các loại lò công nghiệp

1.       TÍNH GẠCH XÂY TƯỜNG LÒ

Thể tích của khối xây gạch chịu lửa: V ( m3)

Thể tích của viên gạch chịu lửa là: v (m3)

Số viên gạch chịu lửa cần dùng là:

SL gạch = V/v  ( viên)

Xây tường lò bằng gạch chịu lưả vuông H1: 230x114x65 mm

Số viên gạch H1 trong thể tường xây 1 m3  là 560 viên/1m3:

2.       TÍNH GẠCH XÂY VÒM LÒ (LÒ TRÒN)

a)      Tính gạch chân cuốn:

Chiều dài của cả vòm xây ( lò tròn) :  L (mm)

Số viên gạch chân cuốn cần xây cho cả 2 bên tường: 2L/n ( viên)

*) Nếu xây gạch chân cuốn đứng: H24,

Thì số viên gạch chân cuốn H24 cần dùng cho cả 2 bên tường là: 

H24 = 2L/114 (viên) (2L chia cho chiều dài viên gạch H24:có  n= 114mm )

*) Nếu xây gạch chân cuốn đứng: H28,

Thì số viên gạch chân cuốn H28 cần dùng cho cả 2 bên tường là: 

H28 = 2L/230 (viên) ( 2L chia cho chiều dài viên gạch H28: có n= 230 mm )

b)    Tính gạch  xây vòm lò

Số vòng gạch cần xây cho cả vòm: L/n ( vòng)

Giả thiết cho:

Khoảng cách giữa 2 bức tường của vòm

M

(mm)

Chiều dài của cả vòm xây ( lò tròn)

L

(mm)

Đường kính phía ngoài của vòm xây

D

(mm)

Đường kính trong lò sau khi xây

d   ( d = D-2h)

Viên gạch côn ( gạch vát) thứ nhất gọi là

A cũng chính là số viên gạch loại A trong 1 vòng

A

(mm)

Đáy lớn

a

(mm)

Đáy nhỏ

b

(mm)

Chiều dày thể xây  ( chiêu cao viên gạch)

h

(mm)

Chiều dài 1 vòng xây( chiều dài viên gạch

n

 

Viên gạch côn ( gạch vát) thứ hai gọi là

B cũng chính là số viên gạch loại B trong 1 vòng

B

(mm)

Đáy lớn

x

(mm)

Đáy nhỏ

y

(mm)

Chiều dày thể xây  ( chiêu cao viên gạch)

h

(mm)

Chiều dài 1 vòng xây( chiều dài viên gạch

n

(mm)

Ta tính chu vi ngoài của cả vòng tròn khi phối 2 loại gạch A và B

Ta có:

 A.a   + B.x  =  3,14.D

 

 (1)

Ta tính chu vi trong của cả vòng tròn khi phối 2 loại gạch A và B

Ta có: 

A.b   + B.y  =  3,14.d

Hoặc:

A.b   + B.y  =  3,14.D – 6,28.h

 

(2)

 

(2)

Giải hệ phương trình 2 ẩn ( 2 ẩn là A và B, và phương trình (1) và phương trình (2)) ta được

Số viên gạch A cần để xây cả 1 vòng tròn là :  A =

3,14(Dy-dx)

(Viên)

ay -bx

Số viên gạch B cần để xây cả 1vòng tròn là :  B =

3,14(Db – da)

(Viên)

bx - ay

 Khi xây vòm lò sẽ có các trường hợp sau: 60 độ ; 90 độ ; 120 độ  và 180 độ

Vòm lò xây 60 độ

Ta có:

Đường kính trong d là: d = 2M  (mm)

Đường kính ngoài D là: D = d + 2h

Số viên gạch chân cuốn cần xây cho cả 2 bên tường: 2L/n ( viên)

Số vòng gạch cần xây cho cả vòm: L/n ( vòng)

Số viên gạch loại A và loại B dùng để xây 1 vòng của vòm lò là:

Số viên gạch A cần để xây 1 vòng của vòm là :  A =

3,14(Dy-dx)

(Viên)

4(ay-bx)

Số viên gạch B cần để xây 1 vòng của vòm là :  B =

3,14(Db – da)

(Viên)

4(bx – ay)

Số viên gạch loại A và loại B dùng để xây cả vòm lò là:

Số viên gạch A cần để xây cả vòm lò là :

3,14L(Dy-dx)

(Viên)

4n(ay-bx)

Số viên gạch B cần để xây cả vòm lò là:

3,14L(Db – da)

(Viên)

4n(bx – ay)

Vòm lò xây 90 độ

Ta có:

Đường kính trong d:  d = 1,4142.M  = M.Ö2  ( mm)

Đường kính ngoài D là:  D = d +2h (mm)

Số viên gạch chân cuốn cần xây cho cả 2 bên tường: 2L/n ( viên)

Số vòng gạch cần xây cho cả vòm: L/n ( vòng)

Số viên gạch loại A và loại B dùng để xây 1 vòng của vòm lò là:

Số viên gạch A cần để xây 1 vòng của vòm là :  A =

3,14(Dy-dx)

(Viên)

4(ay-bx)

Số viên gạch B cần để xây 1 vòng của vòm là :  B =

3,14(Db – da)

(Viên)

4(bx – ay)

Số viên gạch loại A và loại B dùng để xây cả vòm lò là:

Số viên gạch A cần để xây cả vòm lò là :

3,14L(Dy-dx)

(Viên)

4n(ay-bx)

Số viên gạch B cần để xây cả vòm lò là:

3,14L(Db – da)

(Viên)

4n(bx – ay)

Vòm lò xây 120 độ

Ta có:

Đường kính trong d:   d = M/0,866  (mm)

Đường kính ngoài D là:  D = d +2h (mm)

Số viên gạch chân cuốn cần xây cho cả 2 bên tường: 2L/n ( viên)

Số vòng gạch cần xây cho cả vòm: L/n ( vòng)

Số viên gạch loại A và loại B dùng để xây 1 vòng của vòm lò là:

Số viên gạch A cần để xây 1 vòng của vòm là :  A =

3,14(Dy-dx)

(Viên)

3(ay-bx)

Số viên gạch B cần để xây 1 vòng của vòm là :  B =

3,14(Db – da)

(Viên)

3(bx – ay)

Số viên gạch loại A và loại B dùng để xây cả vòm lò là:

Số viên gạch A cần để xây cả vòm lò là :

3,14L(Dy-dx)

(Viên)

3n(ay-bx)

Số viên gạch B cần để xây cả vòm lò là:

3,14L(Db – da)

(Viên)

3n(bx – ay)

Vòm lò xây 180 độ

Ta có:

Đường kính trong d:  d = M ( mm)

Đường kính ngoài D là:  D = d +2h (mm)

Xây vòm lò 180 độ thì sẽ không sử dụng gạch chân cuốn.

Số vòng gạch cần xây cho cả vòm: L/n ( vòng)

Số viên gạch loại A và loại B dùng để xây 1 vòng của vòm lò là:

Số viên gạch A cần để xây 1 vòng của vòm là :  A =

3,14(Dy-dx)

(Viên)

2(ay-bx)

Số viên gạch B cần để xây 1 vòng của vòm là :  B =

3,14(Db – da)

(Viên)

2(bx – ay)

Số viên gạch loại A và loại B dùng để xây cả vòm lò là:

Số viên gạch A cần để xây cả vòm lò là :

3,14L(Dy-dx)

(Viên)

2n(ay-bx)

Số viên gạch B cần để xây cả vòm lò là:

3,14L(Db – da)

(Viên)

2n(bx – ay)

 


Chia sẻ mạng xã hội